Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

Ειρήνη Ανδριοπούλου | "Οριοθέτηση της Διαγενεακής Δικαιοσύνης στα Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής"

[Εισήγηση στον πρώτο διάλογο του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης «Αλληλεγγύη των Γενεών: Οριοθετώντας και Αναγνωρίζοντας το Έλλειμμα» (28/9/2017, Αθήνα – Aegean College)]


Η Ειρήνη Ανδριοπούλου ανάλυσε το θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο της διαγενεακής δικαιοσύνης, δίνοντας έμφαση, από τη μία πλευρά, στους ορισμούς και στη σημασία που έχει η κατανόησή τους στην αναγνώριση, αξιολόγηση και ανάδειξη του φαινομένου, και, από την άλλη πλευρά, στην τεχνική και οικονομετρική ανάλυση μίας σειράς κοινωνικών δεικτών που αποτυπώνουν την κατανομή της επιβάρυνσης μεταξύ των γενεών στη χώρα μας κατά την περίοδο της κρίσης. Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και η διαφοροποιημένη εξέλιξή τους κατά την περίοδο της κρίσης, η οποία και υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των νέων και των επόμενων γενεών σε σύγκριση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Η παρουσίασή της είναι διαθέσιμη εδώ.