Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2000

3D Initiative - Συνεργασίες

Το Δίκτυο Διαγενεακής Δικαιοσύνης επιδιώκει την προώθηση της ανάγκης αποκατάστασης της διαγενεακής αλληλεγγύης μέσα από συμπράξεις και συνεργασίες και με άλλα δίκτυα και πρωτοβουλίες της Ευρώπης, μίας και το ζήτημα έχει μία ισχυρή ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση.