Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2000

3D Initiative - Προφίλ Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης

Η Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις, εντοπίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της διαγενεακής δικαιοσύνης ως προϋπόθεση για την αλλαγή του κοινωνικοοικονομικού υποδείγματος της χώρας και τη διατηρήσιμη έξοδο από την κρίση, ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης, στο οποίο συμμετέχουν ισότιμα διάφοροι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς –από διαφορετικές τάσεις και οπτικές– που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών με βασική επιδίωξη την ανάδειξη της ανάγκης αποκατάστασης της διαγενεακής δικαιοσύνης στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας, πέρα, φυσικά, από μαξιμαλιστικές και συγκρουσιακές οπτικές.

Επί της ουσίας, το Δίκτυο Διαγενεακής Δικαιοσύνης επιχειρεί να αναδείξει την τρίτη διάσταση ανάλυσης των πραγμάτων σε μία κοινωνία, όπου, παράλληλα με τον «οριζόντιο» άξονα της πολιτικής και ιδεολογικής διαφοροποίησης και τον «κάθετο» άξονα της οικονομικής και ταξιακής διαφοροποίησης, έρχεται να «ρίξει» φως στον άξονα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Έτσι, τα 3Δ του Δικτύου Διαδικτυακής Δικαιοσύνης ανταποκρίνονται και σε ένα «τρισδιάστατο» πλαίσιο ανάλυσης των πραγμάτων στην κοινωνία, συνιστώντας την... 3D Initiative.


Προς αυτή την κατεύθυνση, το Δίκτυο Διαγενεακής Δικαιοσύνης (3D Initiative) προχωρά, αρχικά, (α) στη διοργάνωση μίας σειράς από ημερίδες και συζητήσεις όπου κάθε μία από αυτές θα πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο πεδίο διαγενεακής αδικίας, ανισότητας και απαιτούμενης αλληλεγγύης, και (β) τη συγγραφή και έκδοση μίας ειδικής έκθεσης, ως απόρροια του διαλόγου που θα έχει αναπτυχθεί μέσα από τις ημερίδες και τις συζητήσεις, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις θεσμικής παρέμβασης για την αποκατάσταση της διαγενεακής δικαιοσύνης και η οποία θα παραδοθεί στην πολιτεία και σε αρμόδιους φορείς. Εν συνεχεία, η εν λόγω πρωτοβουλία θα επιχειρήσει, κεφαλαιοποιώντας την αρχική προσπάθεια και οικοδομώντας πάνω σε αυτή, να προχωρήσεις σε περαιτέρω δράσεις και κινήσεις για την προώθηση της εδραίωσης ενός ουσιαστικού πνεύματος διαγενεακής αλληλεγγύης στην ελληνική, αλλά και ευρωπαϊκή πραγματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα επιδιώξει συνεργασίες και συμπράξεις και με άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες.