Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Μιχάλης Ιακωβίδης | “Δημογραφικό Πρόβλημα στην Ελλάδα”

[Εισήγηση στο δεύτερο διάλογο του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης «Δημογραφική Πραγματικότητα: Εξελίξεις, Τάσεις και Ανησυχίες» (30/10/2017, Αθήνα – Aegean College)]


Ο Μιχάλης Ιακωβίδης επικεντρώθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «[...] δεν μπορεί να μην υπάρξει λύση για το δημογραφικό στην Ελλάδα που να μην περιλαμβάνει οικονομικά ανάκαμψη, σταθερότητα σε ορίζοντα δεκαετιών που να επιτρέπει οικογενειακό προγραμματισμό, βιώσιμο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα, και μεταναστευτικές ροές οι οποίες να εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία [...]». Η παρουσίασή του είναι διαθέσιμη εδώ.