Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

Γιάννης Μαστρογεωργίου | "Οι Προκλήσεις των Δεξιοτήτων της Νέας Εποχής"


[Τοποθέτηση στον τρίτο διάλογο του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης «Άνεργοι Νέοι και Νέοι Άνεργοι; Το παρόν και το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα» (13/2/2018, Αθήνα – Aegean College)]

Ο κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου κατά την τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «[...] η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι ήδη μία απτή πραγματικότητα που αλλάζει σταδιακά τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε, βιώνουμε την καθημερινότητα μας, αλλάζουμε τον τρόπο παραγωγής. Χρειάζεται θαρραλέα ματιά απέναντι στις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός. Χρειάζεται να εξετάσουμε τον τρόπο που θα επηρεαστούν οι σχέσεις απασχόλησης, καθώς και να προσαρμόσουμε τα νομικά μας συστήματα στις επερχόμενες αλλαγές και το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει τις νέες τεχνολογίες και τις σχέσεις τους με τον άνθρωπο. Στο ΔΙΚΤΥΟ δουλεύουμε εντατικά για να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο εθνικής δράσης για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με τη βοήθεια ακαδημαικών και αρμόδιων φορέων […]».
Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.