Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Μαρία Αστερίου | “Ενεργός Γήρανση και Διαγενεακή Αλληλεγγύη”

[Εισήγηση στο δεύτερο διάλογο του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης «Δημογραφική Πραγματικότητα: Εξελίξεις, Τάσεις και Ανησυχίες» (30/10/2017, Αθήνα – Aegean College)]


Η Μαρία Αστερίου επικεντρώθηκε στο project Grand Voice και ανέλυσε την προώθηση της ενεργούς γήρανσης μέσω της διαγενεακής αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «[...] η προώθηση των διαγενεακών σχέσεων έχει μια σειρά οφέλη για την κοινωνία, όπως η διάλυση στερεοτύπων, η αναγνώριση όλων ως ισότιμα μέλη που συνεισφέρουν στην κοινότητα, η αύξηση ανθρώπινων πόρων με δράση στην κοινότητα και η διαμόρφωση προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας μέσα από την αποδοχή του διαφορετικού [...]». Η παρουσίασή της είναι διαθέσιμη εδώ.