Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

3D Initiative - Εναρκτήρια Συνάντηση Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης

Την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εκπροσώπων των φορέων, αλλά και λοιπών στελεχών, που θα διαμορφώσουν το Δίκτυο Διαγενεακής Δικαιοσύνης (3Δ ή 3D Initiative), σε συνέχεια πρόσκλησης της Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις. Ειδικότερα, η Σύνθεσις, εντοπίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της διαγενεακής δικαιοσύνης ως προϋπόθεση για την αλλαγή του κοινωνικοοικονομικού υποδείγματος της χώρας και τη διατηρήσιμη έξοδο από την κρίση, ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας του εν λόγω δικτύου, στο οποίο θα συμμετέχουν ισότιμα διάφοροι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς –από διαφορετικές τάσεις και οπτικές– που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών με βασική επιδίωξη την ανάδειξη της ανάγκης αποκατάστασης της διαγενεακής δικαιοσύνης στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας, πέρα, φυσικά, από μαξιμαλιστικές και συγκρουσιακές οπτικές.Κατά την εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν, πέρα από τη Σύνθεσις, το Forum Αγορά Ιδεών, το Μπροστά / Forward Greece, το Greek Liberties Monitor, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (ΙΔΙΣ), το Greek Politics Specialist Group, το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής, η Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη, το Aegean Rebreath, το Aegean Research Centre, ενώ τη συνάντηση παρακολούθησε και εκπρόσωπος από το Παρατηρητήριο για την Κρίση (ΕΛΙΑΜΕΠ), αλλά και ερευνητές και πανεπιστημιακοί από ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο εγχείρημα, επίσης, συμμετέχει η πρωτοβουλία Power Politics, αλλά και μία σειρά από άλλες κινήσεις πολιτών οι οποίες και θα ανακοινωθούν και «ενσωματωθούν» στο project μέσα στην ερχόμενη περίοδο.


Σύντομα, συνεπώς, θα υπάρχουν νεότερα για τις πρώτες κινήσεις και πρωτοβουλίες του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης...του 3D Inititative.