Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Φαίη Μακαντάση | "Ανεργία Νέων και Διαγενεακές Σχέσεις στην Ελλάδα"

[Εισήγηση στον πρώτο διάλογο του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης «Αλληλεγγύη των Γενεών: Οριοθετώντας και Αναγνωρίζοντας το Έλλειμμα» (28/9/2017, Αθήνα – Aegean College)]

H Φαίη Μακαντάση, research analyst στον μη κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο, ερευνητικό οργανισμό διαΝΕΟσις, παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας: «Ανεργία Νέων και Διαγενεακές Σχέσεις στην Ελλάδα», η οποία και είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της διαΝΕΟσις (εδώ).

Η παρούσα ποσοτική έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CUPESSE (CUltural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship). Σε αυτό το διεπιστημονικό πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστήμια και οργανισμοί από 11 χώρες (Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα).

Πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και οικονομολόγοι διερευνούν τις αιτίες και τις συνέπειες της ανεργίας των νέων (18-35 ετών) σε κάθε χώρα, συλλέγοντας πρωτογενή στοιχεία για 1500 νέους και 500 γονείς αυτών, ώστε να σχηματίσουν μια ολιστική εικόνα περί του σχηματισμού πολιτισμικού, κοινωνικού και οικονομικού κεφαλαίου και των αμοιβαίων επιδράσεών τους στην αγορά εργασίας για τους νέους. Πιο συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, εξετάζουν ποιοι πολιτισμικοί παράγοντες και ποιες δυναμικές διαδικασίες που αναπτύσσονται σε μια οικογένεια  επηρεάζουν την οικονομική αυτάρκεια των νέων και την στάση τους απέναντι στην απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη ρίσκου.