Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2000

3D Initiative - Μέλη Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης

Στο Δίκτυο Διαγενεακής Δικαιοσύνης, συνεισφέροντας στις εκδηλώσεις, αλλά και στις σχετικές αναλύσεις, παράλληλα με ειδικούς από τον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο, οι παρακάτω φορείς:

Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις


Greek Politics Specialist Group


Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης


Μπροστά / Forward Greece


Greek Liberties Monitor


Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη


Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής


Forum Αγορά Ιδεών


Aegean Rebreath


Power Politics 


Πάρκο Χαράς – Ένα Πάρκο για Όλους


Aegean Research Centre

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης θα υπάρξει συνεργασία με το Παρατηρητήριο για την Κρίση και το Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον.