Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2000

3D Initiative - Εκθέσεις και Μελέτες

Το Δίκτυο Διαγενεακής Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο των δράσεων και πρωτοβουλιών του, προωθεί τη συγγραφή και έκδοση σχετικών εκθέσεων, ως απόρροια του διαλόγου που θα έχει αναπτυχθεί μέσα από τις ημερίδες και τις συζητήσεις, ενώ θα προτείνει και σχετικές εκθέσεις άλλων οργανισμών.